LỊCH LÀM VIỆC ĐẢNG ỦY - HĐND - UBND PHƯỜNG ĐỨC THUẬN

Tuần trước
Tuần thứ: Năm:

Từ ngày 04/03/2024 đến ngày 10/03/2024

Tuần hiện tại
Tuần sau
Thứ Thời gian Nội dung Địa điểm Đv chủ trì Đv tham mưu Thành phần
Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
Bản đồ phường Đức Thuận
 Liên kết website
Thống kê: 303.615
Online: 21