Theo số liệu thống kê của Ban Địa chính, hiện nay, diện tích đất tự nhiên của xã là 853,54 ha. Trong đó:

    Đất nông nghiệp chiếm 564 ha. Đây là số diện tích quan trọng nhất để trồng lúa và hoa màu… Trong đó, vùng đồng bằng ven sông Minh là vùng đất sét được bồi đắp phù sa hàng năm (trước 1939 - khi chưa có đê La Giang) đã trở thành đất thịt pha cát, thích hợp với cây lúa và các loại hoa màu. Từ ngày thành lập hợp tác xã đến nay (1959 - 2015), đất đai đã được cải tạo, bình chỉnh độ chênh cao nên trở thành một trong những vựa lúa của tỉnh Hà Tĩnh.

Đất rừng (dãy Hồng Lĩnh và Ngọc Sơn) chiếm 150 ha, có độ màu kém, chủ yếu là đất feralite vàng đỏ trên sa phiến thạch (do quá trình phong hóa) thích hợp với các loại cây nguyên liệu cho công nghiệp như bạch đàn, thông, keo... và phát triển chăn nuôi. Một số diện tích dưới chân núi là đất bồi tụ pha với đất thịt có thể trồng lúa, màu và cây ăn quả như bưởi, cam, chanh…

Trong suốt 55 năm từ ngày đi lên chủ nghĩa xã hội (1960 - 2015), Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân tận dụng cơ chế và những lợi thế về tiềm năng địa hình, đất đai, khí hậu để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước đem lại ấm no, hạnh phúc.

Phường Đức Thuận có 1786 hộ dân với hơn 7000 nhân khẩu. Độ tuổi lao động chiếm 55% tổng số dân.

Văn bản mới ban hành
PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
Bản đồ phường Đức Thuận
 Liên kết website
Thống kê: 303.686
Online: 19