TỔNG HỢP MỘT SỐ Ý KIẾN CỦA CÔNG DÂN PHƯỜNG ĐỨC THUẬN GỬI ĐẾN CHỦ TỊCH UBND PHƯỜNG

1. Vừa qua, UBND phường đã nhận được câu hỏi của ông: Nguyễn Khoa Quang, TDP Đồng Thuận, ông Bùi Kim Đệ, TDP Thuận An về việc đề nghị phường kiểm tra, xử lý việc lấn chiếm đất của một số hộ dân tại TDP Ngọc Sơn, TDP Thuận An, TDP Đồng Thuận. Phường có ý kiến trả lời như sau:

Trả lời: Thực trạng việc lấn chiếm đất đất đai trên toàn phường không riêng gì ở 3 TDP (T An, Đồng Thuận và Ngọc Sơn) đã tồn tại nhiều năm nay, nhất là các hộ sinh sống ở rìa làng, hành lang đường, mương, khe, đất công ích do phường quản lý; trong những năm qua mặc dù UBND phường cũng có sự tập trung xử lý, năm 2020 - 2021 UBND phường đã tập trung xử lý việc lấn chiếm đất công một số hộ gia đình ở (TDP Thuận An hộ bà Nguyễn Thị Bình, hộ bà Lê Thị Thanh Hương; TDP Đồng Thuận hộ ông Phan Công Chiến, Phan Đình Thành và hộ ông Đinh Văn Hạnh TDP Thuận Hồng…) nhưng vẫn chưa triệt để. Lý do việc lấn chiếm đất đai trong nhân dân tại các TDP đã tồn động từ nhiều năm nay nên việc xử lý gặp rất nhiều khó khăn.

Để khắc phục tình trạng này cần phải có thời gian và lộ trình thực hiện phù hợp, trước mắt trong thời gian tới UBND phường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân về luật đất đai để người dân hiểu và chấp hành, đồng thời thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình trong nhân dân để xử lý kịp thời; xây dựng kế hoạch triển khai khảo sát, thống kê toàn bộ số hộ gia đình lấn chiếm đất đai, xây dựng các công trình trái phép trên toàn phường và lập biên bản, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy đinh của pháp luật về luật đất đai.

2. Đề nghị UBND đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi giấy CN QSD đất ở và đất nông nghiệp cho Nhân dân hiện nay đang tồn đọng khá nhiều.

Trả lời:

Việc xử lý đọng cấp giấy chứng nhận QSDĐ cho nhân dân thời gian qua UBND phường đã chỉ đạo chuyên môn tập trung thực hiện, tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa hoàn thành được số lượng hồ sơ người dân mang đến UBND phường làm thủ tục.

Nguyên nhân, xin được giải trình như sau:

Thứ nhất là những năm qua phường Đức Thuận tập trung cao cho nhiệm vụ xây dựng chỉnh trang đô thị, phần lớn thời gian tập trung vào làm hồ sơ xây dựng, giải phóng mặt bằng cho các công trình chỉnh trang;

Thứ hai là sau khi hoàn thành công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2015 đã có một số sai sót, như. Tăng, giảm diện tích, thiếu, sót đất… dẫn đến phải điều chỉnh bổ sung làm mất nhiều thời gian.

Thứ ba là quá trình tiếp nhận hồ sơ, công chức chuyên môn Địa chính không xem xét kỹ hồ sơ, nhất là hồ sơ công nhận đất ở lần đầu và đất ở trước năm 1980 (hồ sơ không đủ điều kiện) vẫn nhận và không xử lý kịp thời để kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong nhân dân.

Đến tháng 12/2021 thực hiện luân chuyển công chức địa chính các phường, xã. Đ/c Thái Thị Bắc về công tác tại phường Đức Thuận và nhận bàn giao hồ sơ địa chính từ đồng chí Võ Đăng Hoan.

UBND phường đã chỉ đạo tập trung xử lý triệt để nội dung liên quan đến ý kiên cử tri về hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDD.

Hồ sơ tồn đọng có 105 bộ trên các danh mục. Đến nay đã tập trung xử ký và kết quả như sau.

- Đất công nhận trước 1980 là 57 bộ (Đã hoàn thiện hồ sơ nộp UBND thị xã 37 bộ, còn lại 20 bộ không đủ điều kiện trả về cho nhân dân);

- Cấp đổi giấy chứng nhận: 14 bộ (4 hồ sơ đang xử lý, 10 hồ sơ trả về cho nhân dân bổ sung hồ sơ còn thiếu);

- Cấp giấy chứng nhận QSD đất ở lần đầu: 26 bộ ( 8 hồ sơ đủ điều kiện đang xử lý, 4 hộ tồn đọng ở Thuận Minh đang chờ Thị xã quyết định; 14 hộ không đủ điều kiện đã mời nhân dân lên trả về và yêu cầu bổ sung hồ sơ);

- Cấp lại giấy chứng QSD đất do bị mất: 02 bộ (Đã xử lý 1 bộ, còn 1 bộ không đủ điều kiện);

- Cấp đất nông nghiệp do thiếu sót: 10 bộ (Đang rà soát và xử lý) ;

- Đăng ký quyền sử dụng đất (Đất sông Minh): 7 bộ (Đang xử lý).

Hướng thực hiện thời gian tới, trong tháng 3 xây dựng kế hoạch và lộ trình xử lý việc cấp đổi giấy CNQSDĐ, đất ở trước năm 1980, cấp bìa đất sản xuất nông nghiệp những hộ còn thiếu, chỉnh bìa sau hiến đất chỉnh trang đô thị. Đối với các hồ sơ đang xử lý hồ sơ thì sẽ hoàn thành trong quý II/2022; còn các hồ sơ tiếp nhận mới thì sẽ tiến hành xử lý đảm bảo thời gian quy định theo bộ thủ tục hành chính của UBND Tỉnh, tổ chức trực tiếp các TDP tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân thực hiện tốt luật và các quy định liên quan đến luật đất đai để nhân dân thực hiện.

Cần làm rõ số tiền thu từ việc cấp bìa đất ở, đất ruộng sau đo vẽ bản đồ; Tổng số bìa đã nhận (từng loại bìa một thửa, hai thửa số tiến) hiện nay đã cấp được bao nhiêu số tiền đã thu còn laị bao nhiều?

Trả lời: Xin được trả lời như sau. Lệ phí thu cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đo đạc bản đồ (do đơn vị tư vấn: Văn phòng đăng ký đất đai Hà Tĩnh thực hiện): Tổng có: 2.925 GCN.

- Đất ở: 118.000 đồng/1 Giấy chứng nhận.

(Đối với các hộ có từ 09 thửa đất trở lên thì phải cấp 02 giấy chứng nhận, các hộ từ 08 thửa trở xuống cấp trên cùng 01 giấy chứng nhận trừ trường hợp gia đình có nhu cầu cấp 2 giấy chứng nhận; hiện nay cấp bổ sung do kê khai thiếu ruộng từ năm 2014 thì phải cấp giấy chứng nhận thứ 2).

- Số tiền thu được được Thủ quỹ nộp vào kho bạc Nhà nước và chuyển trả cho đơn vị tư vấn (Văn phòng ĐKQSD đất tỉnh Hà Tĩnh)..

- Tổng đã thu và thanh toán cho đơn vị tư vấn: 223.912.000 đồng (ngày 12/2/2015 thanh toán số tiền 90.000.000 đồng tiền hỗ trợ của thị xã; Ngày 03/2/2016 thanh toán số tiền 56.640.000 đồng, ngày 29/7/2016 thanh toán số tiền 43.072.000 đồng; ngày 25/01/2017 thanh toán số tiền 34.200.000 đồng; ngày 25/10/2019 thanh toán số tiền 29.228.000 đồng).

- Số tiền còn lại bao gồm: Một số giấy đất ở hộ gia đình đổi do đã thế chấp ngân hàng (118000đồng/1GCN); 97 giấy chứng nhận đất ở các hộ gia đình cá nhân chưa đổi giấy chứng nhận và 142 giấy chứng nhận đất nhóm nông nghiệp các hộ chưa nộp tiền để nhận giấy chứng  nhận và còn lại là tiền hỗ trợ giấy chứng nhận đất nông nghiệp thứ 01 mà nhân dân không phải nộp tiền nhưng nhà nước phải thanh toán cho đơn vị tư vấn); còn thiếu bao nhiêu đồng chí Hoan địa chính cũ sẽ có trách nhiệm trả cho kế toán.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Văn bản mới ban hành
   PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
   Bản đồ phường Đức Thuận
    Liên kết website
   Thống kê: 324.770
   Online: 14