BÁO CÁO

Kết quả xử kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4 - HĐND phường khóa XXII

                       

Sau khi kỳ họp HĐND phường kỳ họp thứ 4 kết thúc. UBND phường đã họp, tổ chức soát xét toàn bộ nội dung công việc liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri để chỉ đạo chuyên môn triển khai, tham mưu xây dựng kế hoạch xử lý. Qua soát xét đến thời điểm này đã thực hiện được một số kết quả trên các nội dung ý kiến cử tri quan tâm gửi đến UBND phường.

I. Lĩnh vực quản lý tài nguyên, môi trường;

1. Đề nghị UBND kiểm tra, xử lý một số hộ dân lấn chiếm đất nương mạ tại vùng ruộng Xiếc khối 7 cũ của một số hộ dân tại TDP Ngọc Sơn.

Ngày 29/8/2022 UBND phường đã mời các hộ có ruộng và các hộ đất ở liền kề để kiểm tra việc lấn chiếm như ý kiến cử tri vì là các thửa đất này đã có bìa đất nên qua kiểm tra bìa đất các hộ thì chỉ có nhà ông Đinh Sỹ Tam xây mới hàng rào ra 0,7m về phía thửa đất ruộng số 258, tờ bản đồ 28 của nhóm ông Nguyễn Tiến Châu, UBND phường đã lập biên bản yêu cầu ông Đinh Sỹ Tam tháo dỡ phần xây vượt quá, gia đình đã thực hiện, còn các thửa đất khác thì UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra trong thời gian tới.

- Cần làm rõ việc cấp đất lấn chiếm mương thoát nước hai bên đường Hai Làng TDP Thuận Tiến.

Việc này UBND đã tổ chức KT, phía nam không có vấn đề gì, phía Bắc đã cấp đất cho các hộ dân không thể hiện có mương thoát nước và đã cấp giấy CNQSDĐ ở cho người dân sát mặt đường, hiện nay phường đã làm đường và XD mương thoát nước dọc tuyền rồi.

- Việc lấn chiếm đất của ông Phạm Nam Chung và một số hộ TDP Ngọc Sơn đã có ý kiến nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa xử lý, khi nào thì xử lý.

Ngày 11 tháng 10 năm 2022 BUND phường đã tổ chức lực lượng giải tỏa xong việc lấn chiếm của ông Phạm Nam Chung tại thửa đất số 191, tờ bản đồ số 18 tồn đọng từ năm 2019 đến nay. Ngoài trường hợp của ông Phạm Nam Chung, UBND Phường đã xử lý việc lấn chiếm của ông Phan Văn Hạnh, TDP Ngọc Sơn.

2. Đề nghị UBND đẩy nhanh tiến độ cấp đổi giấy CN QSD đất ở. Hiện nay một số bìa đất nông nghiệp các hộ gia đình, đất sử dụng chung đang tồn đọng khá nhiều.

Năm 2022, UBND phường đã tập trung giải quyết - Đã hoàn thành xử lý dứt điểm các hồ sơ tồn đọng về đất đai từ năm 2021 trở về trước bao gồm. Đất công nhận đất trước 1980; cấp đổi đất ở; cấp đất ở lần đầu.... Trong năm đã thực hiện lập được 78 hồ sơ công nhận lại đất ở đối với các hộ ở ổn định trước năm 1980, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 57 bộ hồ sơ, cấp lại giấy CNQS đất do bị mất 8 hồ sơ; cấp giấy chứng nhận QSD đất ở lần đầu 28 hồ sơ; xử lý tồn đọng giao đất trái thẩm quyền dọc Sông Minh 14 hồ sơ; đăng ký biến động giấy CNQSD đất sau thu hồi đất 181 hồ sơ.

- Riêng đối với đất nông nghiệp trong năm 2022 đã xây dựng kế hoạch thực hiện tổng hợp kê khai các hộ thiếu sai sót giấy chứng nhận QSD đất trên 7 TDP, qua tổng hợp toàn phường có 247 hộ kê khai thiếu sót, hiện nay đã thực hiện xong phần quy chủ, lập hồ sơ các thửa đất trên 4 TDP cụ thể: TDP Ngọc Sơn đã thụ lý được 62/79 hộ có đủ điều kiện, TDP Thuận An đã thụ lý được 25/28 bộ hồ sơ đủ điều kiện; TDP Thuận Tiến 26/36 bộ hồ sơ đủ điều kiện; TDP Thuận Hòa đã thụ lý được 30/41 bộ hồ sơ đủ điều kiện; trong tháng 12 UBND phường sẽ tiến hành thực hiện rà soát 3 TDP còn lại là TDP Đồng Thuận, Thuận Minh, Thuận Hồng.

3. Đề nghị  phường làm thủ tục cấp bìa đất mạ và đất đường voòng cho nhân dân tổ dân phố Thuận Minh.

Đất mạ và đất đường Vòng TDP Thuận Minh đang nằm trong quy hoạch khu dân cư xen dắm TDP Thuận Minh, bản vẽ quy hoạch đã được trình UBND thị xã phê duyệt do đó theo quy định và tránh lãng phí kinh phí làm giấy CHQSDĐ cho nhân dân, UBND phường sẽ không thực hiện làm bìa đất nữa mà sẽ căn cứ vào sổ giao đất năm 1994 và sổ chuyển đổi 2002 để đưa vào phương án thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường cho nhân dân khi dự án triển khai.

4. Đề nghị phường kiểm tra lại việc lập bộ thuế phi nông nghiệp.  Hiện nay một số hộ dân thuế đất phi nông nghiệp tính chưa đúng thực tế bám các tuyến đường. (ý kiến cử tri Thuận Minh và Thuận An).

Bộ thuế Phi nông nghiệp chu kỳ 2022 - 2026 đã được chi cục thuế Hồng Lĩnh phối hợp UBND phường lập và niêm yết sữa sai theo đúng quy trình, các ý kiến sai sót do TDP và các hộ gia đình phản ánh UBND phường đã chuyển về chi cục thuế để sữa sai, tuy nhiên hiện nay theo ý kiến có một số hộ dân thuế phi nông nghiệp tính chưa đúng thực tế bám các tuyến đường thì đề nghị các hộ dân phản ánh trực tiếp về UBND phường để tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện bộ thuế sử dụng cho các năm tiếp theo.

5. Cần tăng cường công tác quản lý nghĩa trang Ba Đại hiện nay tình trạng tự ý xây lăng mộ không có quy củ thiếu kiểm soát. Cần đẩy nhanh tiến độ quy hoạch để đi vào quản lý chặt chẽ nghĩa trang Bà Đại:

Công tác quản lý nghĩa trang Ba đại còn có những bất cập và không quy củ, bởi lý do đất giành cho việc an táng người qua đời rất khó khăn, trong khi đó UBND phường chưa hoàn thành quy hoạch mỡ rộng được, cạnh đó một số hộ gia đình, dòng họ thời gian qua và hiện nay tự tiện cơi nới nâng cấp phần lăng mộ rất tùy tiện làm cho khu vực nghĩa trang này vốn đã lộn xộn lại càng lộn xộn hơn. Trong khi chờ UBND thị xã phê duyệt dự án quy hoạch mỡ rông, tháng 9/2021 UBND phương đã có cuộc họp với Bí thư, Tổ trưởng TDP Thuận Hòa, Thuận An, Thuận Tiến bàn phương án thống nhất mở rộng một phần diện tích nghĩa trang Ba Đại trên 3 thữa đất TDP Thuận Hòa và TDP Thuận An không thuộc đất được giao theo Nghị định 64 của chính phủ, nay đang giao cho HTX vân thủy và hộ Lê Thị Duyên TDP Thuận Hòa sản xuất, để có đất mai táng cho người dân 3 TDP khu vực Vân thủy khi qua đời, đồng thời đang hoàn thiện quy chế quản lý, sử dụng cũng như cơ chế thu chi liên quan đến nghĩa trang Ba Đại để sử dụng có hiệu quả.

- Hiện tại đồi Ngọc Sơn cây phát triển tốt nguy cơ xẩy ra cháy là rất cao đề nghị tăng cường công tác bảo vệ. Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng nói chung, tại đồi Ngọc sơn nói riêng luôn được UBND quan tâm chỉ đạo. Đối với cây tại đồi ngọc sơn hiện nay phát triển tốt, nhất là Bạch Đàn. UBND phường đã làm KH khai thác đã xin ý kiến của Ban Thường vụ, BCH Đảng ủy và nhân dân TDP Ngọc Sơn nhưng chưa có sự đồng thuận cao nên UB chưa thực hiện khai thác để tránh nguy cơ cháy, đổ do thiên tai, khi chưa khai thác UBND có văn bản tuyên truyền nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ rừng tại đồi Ngọc Sơn, nhất là trong mùa nắng nóng.

6. Cần khẩn trương xây dựng hạ tầng khu dân cư k 7,8 TDP Thuận Hồng khu vực nhà Ông Sữ Văn Thành để Nhân dân có cở sở xây dựng nhà ở, hiện nay một số hộ dân muốn xây dựng lại nhà nhưng vướng quy hoạch không làm được.(Đã đề nghị tại kỳ họp thứ 3, khóa XXII).

Quy hoạch khu dân cư 7,8 TDP Thuận Hồng đã được UBND phường lập hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tại Tờ trình số 238 ngày 20/8/2021, và đã được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định 2317 ngày 25/8/2021.

Nội dung này UBND phường đã lập hồ sơ trình UBND thị xã và được HĐND thị xã kỳ họp thứ 6, nhiệm kỳ 2021-2026 đưa vào Nghị quyết đầu tư trong năm 2023.

7.  Đề nghị UBND phường xử lý việc đổ đất thải tại sân bóng phía sau trường Mầm non làm ảnh hưởng đến môi trường và nơi vui chơi giải trí của nhân dân mùa mưa thì đọng nước lầy lội, mùa nắng thì bụi bẩn;

- Nội dung này UBND phường đã yêu cầu đơn vị tập kết đất đá tại khu vực này di chuyển vào vị trí san lấp mặt bằng theo dự án mỡ rộng khuôn viên trường mầm non.

 - Đề nghị phường có biện pháp với những hộ dân phun sơn PU làm ô nhiễm môi trường và những hộ dân xung quanh. (ý kiến cử tri Đồng Thuận). Thời gian vừa qua UBND phường đã phối hợp CA phường cho nhân dân ký cam kết và hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp giảm thiểu môi trường khi phun sơn PU theo quy mô hộ gia đình. Đồng thời thường xuyên kiểm tra theo dõi để kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm để đề xuất với phòng, ngành chức năng có biện pháp xử lý, tuy nhiên để công tác phát hiện các trường hợp vi phạm kịp thời, có đầy đủ tang chứng vật chứng làm cơ sở xử phạt hành chính đề nghị nhân dân Đồng Thuận tích cực phát giác các trường hợp vi phạm phản ánh kịp thời về cho công an và UBND phường để UBND phường có đầy đủ cơ sở lập và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt theo đúng quy định.

II. Lĩnh vực chỉnh trang đô thị, Trật tự đô thị.

1. Đề nghị phường đẩy nhanh việc quyết toán các công trình chỉnh trang đô thị trên địa bàn. Nâng cấp 2 tuyến đường phía Bắc và phía Nam của nhà văn hóa TDP Ngọc Sơn.

1.1. Về quyết toán các công trình chỉnh trang đô thị: Việc thanh quyết toán công trình CTĐT, GPMB trong khu dân cư được tập trung quyết liệt, các công trình dự án trên địa bàn đều thực hiện tốt công tác đền bù, nhất là công tác giải phóng MB các công trình CTĐT; công tác hoàn thành nghiệm thu thanh quyết toán các công trình tồn động từ năm 2019- 2021 đã hoàn thành 19/25. Trong đó có 3 CT chờ phê duyệt quyết toán, 2 CT chờ nghiệm thu và một CT đang điều chỉnh HS dự toán thiết kế

1.2. Tuyến đường quanh Nhà văn hóa TDP Ngọc Sơn là CT không phải CT thực hiện theo Nghị quyết 97 của HĐND thị xã mà CT UBND phường đưa vào CT kêu gọi dự án đầu tư, đã lập dự toán thiết kế sơ bộ nhưng chưa tìm được nhà đầu tư nên chưa thực hiện được. Năm 2023 UBND phường tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư để xây dựng.

2. Kiểm tra xử lý hộ xây dựng lấn chiếm cống thoát nước qua đường Quốc lộ 1A tại TDP Thuận Minh (Giáp với nhà hàng Tá Hà).

Việc lấn chiếm hành lang trên cống thoát nước qua đường QL 1A đoạn TDP Thuận Minh do Nhà hàng Bông Sen xây dựng từ lâu, phía dưới lòng mương đổ trụ phía trên lát tấm Bê tông để kinh doanh phần nào đã làm ảnh hưởng dòng chảy khi có mưa lớn, sau khi tiếp nhân ý kiến của cử tri, UBND phường đã kiểm tra và yêu cầu chủ nhà hàng tháo giỡ, đồng thời có văn bản đề xuất UBND thị xã Cục quản lý đường bộ kiểm tra cùng địa phương phối hợp với xử lý, nhưng đế nay chưa thực hiện được.

3. Đề nghị sớm hoàn thiện nhà văn hóa TDP Thuận Hòa để sớm đưa vào sử dụng.

Nhà văn hoá Thuận Hoà hiện nay đã hoàn thành và TDP đã đưa vào sử dụng. UBND phường đang đôn đốc nhà thầu hoàn thành hồ sơ xây lắp trình thị xã nghiệm thu quyết toán.

4. Hiện nay đường dây điện kéo từ đường Võ Nguyễn Giáp đến trang trại ông Trần Sâm - TDP Thuận Minh, một số cột bị gãy làm dây điện sà xuống mặt ruộng, không đảm bảo gây nguy hiểm cho người và gia súc. Đề nghị UBND phường có biện pháp khắc phục.

UBND phường đã làm việc với gia đình ông Trần Sâm, yêu cầu hộ gia đình khắc phục tình trạng trên để đảm bảo an toàn cho người dân và gia súc của Nhân dân. Ngày 03/11/2022, UBND phường đã ban hành văn bản số 106/UBND về việc đề nghị Điện lực thị xã Hồng Lĩnh xử lý hệ thống điện sinh hoạt đối với  trang trại ông Trần Sâm, TDP Thuận Minh. Điện lực Hồng Lĩnh đã làm việc với ông Sâm yêu cầu khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn cho người dân và gia súc, gia đình đã nâng cao đường dây điện nhưng có một số cột vẫn chưa đảm bảo. UBND phường tiếp tục phối hợp với Điện lực thị xã yêu cầu ông Sâm khắc phục dứt điểm các tồn tại nêu trên.

III. Lĩnh vực nông nghiệp

1. Đề nghị phường đầu tư xây dựng mương dẫn nước từ đê phụ lên vùng Đồng Bệ của TDP Ngọc Sơn vì mương xây dựng lâu ngày đã xuống cấp, hiện không đảm bảo việc cấp nước tưới tiêu cho vùng Đồng Bệ.

Qua ý kiến của cử tri TDP Ngọc Sơn ngày 15 tháng 10 năm 2022 UBND phường đã thành lập đoàn kiểm tra mương đồng bệ và hệ thống kênh mương tưới tiêu trên toàn phường, qua kiểm tra nhận thấy mương đồng bệ đã xuống cấp, trong đó có 22m mương thành mương xây đã bị hư hỏng. Để đảm bảo công tác tưới tiêu cho sản xuất vụ đông xuân năm 2023 phường đã chỉ đạo các đơn vị, TDP tổ chức khơi thông, gia cố kênh mương xuống cấp đảm bảo công tác phục vụ sản xuất. Đối với mương đồng bệ theo kế hoạch UBND phường đang cho lập báo cáo KTKT để xây mới theo chính sách hỗ trợ đất trồng lúa theo NĐ 62 của chính phủ, thực hiện trong năm 2023, trước mắt UBND phường đã chỉ đạo TDP Ngọc Sơn sữa chữa 22m mương bị đỗ đến nay đã thực hiện đảm bảo công tác tưới tiêu.

2. Đề nghị phường xử lý những hộ trồng cây keo tại các dăm cồn ở TDP Thuận Minh làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Qua phản ánh của cử tri và ý kiến của TDP về các hộ trồng cây tại các dăm cồn ở TDP Thuận Minh. Ngày 24 tháng 10 năm 2022 UBND phường đã có cuộc làm việc với các hộ có liên quan. Qua làm việc UBND phường đã có kết luận và giao cho các hộ thực hiện việc tự thu hoạch cây trước ngày 21 tháng 11 năm 2022. Nhưng đến nay các hộ vẫn chưa thực hiện do thời gian qua thời tiết không thuận lợi, mưa nhiều khó khăn trong khai thác nên chưa có người thu mua. Thời gian tới UBND phường tiếp tục thông báo để cho các hộ thực hiện nếu các hộ không thực hiện UBND sẻ chỉ đạo TDP và huy động lực lượng để chặt số cây trồng trên các dăm cồn gây ảnh hưởng đến sản xuất của Nhân dân TDP Thuận Minh.

Trên đây là báo cáo kết quả xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 4 - HĐND phường khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026./.

BBT


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 324.752
  Online: 10