V/v công nhận kết quả Bầu cử tổ trưởng TDP Thuận Tiến mới, nhiệm kỳ 2021-22025

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 337.995
  Online: 5