Danh sách ứng cử viên Đại biểu Quốc hội , Đại biểu HĐND tỉnh, Thị xã và Đại biểu HĐND phường Đức Thuận, nhiệm kì 2021-2026

DANH SÁCH

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV

 

 
 

 

 

 

STT

Họ
và tên
(2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay(3)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi công tác

Ngày vào Đảng

(nếu có)

Đại biểu Quốc hội khoá

(nếu có)

Đại biểu HĐND

nhiệm kỳ

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Thị Dung

1984

Nữ

Việt nam

kinh

không

Huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh

Thị trấn Phố Châu- H. Hương Sơn

12/12

ĐH- chuyên ngành Luật

Thạc sĩ chuyên ngành Luật

TC

Tiếng Anh khung B1 châu Au

Phó BTCB, phó chánh toà án Nhân dân huyện Hương Sơn

Toà Án nhân dân huyện Hương Sơn

28/11/2009

-

-

 

2

Ngô Văn Huỳnh

1975

Nam

Việt nam

kinh

không

Xã Cẩm Thành- huyện Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh

12/12

ĐH Sp Ngữ Văn

Thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ

Cao cấp

Anh B

UV BCH Đảng bộ Tỉnh, Phó trưởng ban Dân vận tỉnh uỷ Hà Tĩnh

Ban Dân vận tỉnh uỷ Hà Tĩnh

30/12/1995

-

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Lê Minh Hưng

1970

Nam

Việt nam

kinh

không

Huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh

Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội

12/12

Đh chuyên ngành ngoại ngữ

Thạc sĩ chuyên ngành chính sách công

Cao cấp

Cử nhân tiếng Pháp, tiếng Anh D

Bí thư TW Đảng, Chánh văn phòng TW Đảng

Văn phòng TW Đảng

21/8/2000

-

-

-

4

Phan Thị Nguyệt Thu

1974

Nữ

Việt nam

kinh

không

Huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh

12/12

Đh chuyên ngành Luật

Thạc sĩ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự

Cao cấp

Anh khung B1 châu Âu

UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng bộ Toà án Nhân sân tỉnh, chánh án Toà án ND tỉnh

Toà án Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh

3/7/1999

-

-

-

Tổng số đại biểu ứng cử ĐBQH: 4 người

Số đại biểu Quốc hội được bầu: 2 người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH HÀ TĨNH, NHIỆM KÌ 2021-2026

 

 
 

 

 

 

STT

Họ
và tên
(2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay(3)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi công tác

Ngày vào Đảng

(nếu có)

Đại biểu Quốc hội khoá

(nếu có)

Đại biểu HĐND

nhiệm kỳ

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Văn Danh

1967

Nam

Việt nam

kinh

không

Huyện Hương Sơn- Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh

12/12

ĐH- chuyên ngành XD cầu đường

Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

Cử nhân

Tiếng Nga, Tiếng Anh khung B1 châu Au

UV BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thưu Đảng uỷ cơ quan Liên đoàn lao động

Liên đoàn lao động tỉnh

3/2/1995

Đại b iểu HĐND tỉnh nhiệm kì 2016-2021

-

 

2

Lê Ngọc Hà

1981

Nam

Việt nam

kinh

không

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

 

12/12

Đại học, chuyên ngành XD cầu đường

Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng đường ô tô và đường TP

Cao cấp

Đại học tiếng Anh

Phó bí thư chi bộ, Phó trương phòng công tác HĐND

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và đại HĐND tỉnh HT

25/2/2010

-

   

 

 

3

Nguyễn Huy Hùng

1976

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh

12/12

ĐH chuyên ngành Luật

Thạc sĩ chuyên ngành chính trị học

Cao cấp

Anh B1 châu Âu

Phó BT Thị uỷ, Chủ tịch UBND Thị xã Hồng Lĩnh

UBND thị xã Hồng Lĩnh

6/2/2004

Đại b iểu HĐND tỉnh nhiệm kì 2016-2021

 

 

4

Trần Văn Kỳ

1966

Nam

Việt nam

kinh

không

Thị trấn Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh

12/12

Đh chuyên ngành Luật

Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế

Cử nhân

Anh B1 châu Âu

Anh, trình độ B

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh

2/6/1994

Đại b iểu HĐND tỉnh nhiệm kì 2011-2016; 2016-2021

-

-

5

Trịnh Anh Nam

1985

Nam

Việt nam

kinh

không

TP Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh

12/12

Đh chuyên ngành Công nghệ Môi tường

Thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Môi trường

Trungcấp

Anh khung B1 châu Âu

Phó trưởng phòng TNMT, uỷ vên UBKT Đảng uỷ cơ quan chính quyền

UBND Thị xã Hồng Lĩnh

20/5/2017

-

-

-

Tổng số đại biểu ứng cử ĐB HĐND Tỉnh: 5 người

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 3 người

DANH SÁCH

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND THỊ XÃ HỒNG LĨNH, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

 
 

 

 

 

STT

Họ
và tên
(2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay(3)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi công tác

Ngày vào Đảng

(nếu có)

Đại biểu Quốc hội khoá

(nếu có)

Đại biểu HĐND

nhiệm kỳ

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Công Dũng

1976

Nam

Việt nam

kinh

không

Huyện Thạch Hà- Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh

12/12

ĐH- Cảnh sát nhân dân, chuyên ngành Điều tra

 

Cao cấp

Tiếng Anh khung B1 châu Au

Công an, UV BTV Thị uỷ Hồng Lĩnh, Bí thư Đảng uỷ Công an TX, Trưởng Công an

Công an Thị xã Hồng Lĩnh

13/4/1999

 

-

 

2

Lê Hồng Hạnh

1984

Nữ

Việt nam

kinh

không

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Huyện Hưng Nguyên, Nghệ An

12/12

Đại học, chuyên ngành Quản lý nhà nước

 

Trung cấp

tiếng Anh, trình độ C

Cán bộ, UV BCH Đảng bộ CQCQ,phó trưởng ban KTXH

Hội đồng nhân dân Thị xã Hồng Lĩnh

15/6/2011

-Đại biểu HĐND tx khoá VI

   

 

 

3

Lê Thị Thu Hiền

1972

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Huyện Đức Thọ

P. Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

12/12

Cử nhân Văn hoá, chuyên

ngành Thông tin Thư viện

 

Cao cấp

Tiếng Anh Trình độ A

UV BCH Đảng bộ Thị xã, UV BCH Chi bộ CQ Khối dân, chủ tịch Hội ND TX

Hội Nông dân Thị xã Hồng Lĩnh

7/3/2001

 

 

 

4

Đinh Văn Hồng

1978

Nam

Việt nam

Kinh

không

Huyện Đức Thọ, hà Tĩnh

TP Hà Tĩnh

12/12

ĐH chuyên ngành Luật

Thạc sĩ chuyên ngành Luật

Cao cấp

Trình độ B

UV BTV Thị uỷ, Bí thư Đảng uỷ CQCQ, PCT UBND Thị xã

UBND Thị xã Hồng Lĩnh

3/2/2002

Đại b iểu HĐND Thị xã khoá VI

-

-

5

Lê Thị Mai Phương

1991

Nữ

Việt nam

kinh

không

Huyện Đức Thọ, hà Tĩnh

p. Bắc Hông, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

12/12

Đh Cảnh sát Nhân dân, chuyên ngành điều tra hình sự

 

Trungcấp

 

Công an, UV BCH Đảng bộ Công an TX, PBT Chi bộ tổng hợp

Công an Thị xã Hồng Lĩnh

2/3/2012

-

-

-

6

Bùi Sỹ Tuấn

1977

 Nữ

Việt nam

kinh

không

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

Thị trấn Đức Thọ, hà Tĩnh

12/12

Đại học chuyên ngành Dược

 

Trung cấp

Tiếng Anh 3/6

Công chức phòng Y tế

UBND Thị xã Hồng Lĩnh

7/5/2004

 

 

 

7

Lê Hồng Thành

1969

 

Việt nam

kinh

không

Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh

Phường Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh

12/12

Đại học, Chuyên ngành quản lý Kinh tế nông nghiệp

 

Cao cấp

 

Cán bộ, PBT Đảng uỷ, Chủ t ịch UBND Phường

UBND Phường Đức Thuận

14/12/1996

 

 

 

8

Nguyễn Thị Ngọc Thu

1989

 

Việt nam

kinh

không

P.Đức Thuận, Hồng Lĩnh

P Đức Thuận, TX Hồng Lĩnh

 

ĐH, chuyên ngành Kế toán

Thạc sĩ, chuyên ngành KTCT

Trung cấp

Tiếng Anh B1 Châu Âu

Công chức, Tài chính kế toán

UBND Phường Đức Thuận

28/8/2013

 

 

 

Tổng số đại biểu ứng cử ĐB HĐND Thị xã: 8 người

Số đại biểu HĐND tỉnh được bầu: 5 người

 

 

DANH SÁCH
 ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG ĐỨC THUẬN, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

Họ
và tên
(2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Quốc tịch

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay(3)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi công tác

Ngày vào Đảng

(nếu có)

Đại biểu Quốc hội khoá

(nếu có)

Đại biểu HĐND

nhiệm kỳ

(nếu có)

Ghi chú

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Nguyễn Cao Chiến

02/5/1991

Nam

Việt nam

kinh

không

Trung lương -HL-HT

Trung lương

HL- HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A1

Thượng úy  CSKV

CA

phường ĐT

04/6/2015

-

-

 

2

Phan Tất Cương

22/11/1977

Nam

Việt nam

kinh

không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

Phó BT Đảng ủy

Đảng uỷ Phường Đức Thuận

07/12/1998

-

    XXI

 

3

Phan Văn Cường

13/4/1971

Nam

Việt nam

kinh

không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

TC

-

SC

-

Chi Hội tr Chi Hội ND

TDP

Thuận Hồng

Đức Thuận

16/02/2003

-

-

 

4

Nguyễn  Kim Danh

08/6/1953

Nam

Việt nam

kinh

thiên chúa giáo

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

7/10

-

-

-

-

Làm ruộng

TDP

 Thuận An

Đức Thuận

-

-

XXI

 

5

 Bùi Thị Doan

03/01/1981

Nữ

Việt nam

kinh

không

Đức thuận –HL-HT

Đức thuận –HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

CT Hội PN

Hội PH

Phường Đức Thuận

15/01/2001

 

XXI

 

 6

Trần Thị Dung

 

 

23/3/1987

 

Nữ

Việt nam

 

kinh

 

không

Sơn giang Hương Sơn

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

SC

Anh A

Phó CT UBMTTQ

MTTQ

Phường Đức Thuận

23/11/2014

-

-

 

7

Đường Anh Dũng

10/02/1984

Nam

Việt nam

kinh

không

Thường nga  -CL-HT

 Bắc Hồng -HL-HT

12/12

ĐH

-

 

Anh B1

Thiếu tá Trưởng CA phường

CA

phường ĐT

27/11/2009

-

-

 

8

Đặng Đức Dương

02/9/1963

Nam

Việt nam

kinh

không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

10/10

TC

-

TC

-

CT Hội ND

Hội ND

Phường Đức Thuận

05/7/1986

 

XXI

 

9

Nguyễn Trọng Đạt

20/10/1959

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

10/10

ĐH

-

TC

-

Hưu trí

TDP

Thuận An

Đức Thuận

02/8/1984

-

-

 

10

Trần Minh Định

20/11/1982

Nam

Việt nam

kinh

không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

UVBTV Phó CT UBND

UBND

Phường Đức Thuận

25/02/2007

 

XXI

 

11

Phạm Thị Thu Hiền

18/5/1986

Nữ

 

Việt nam

Kinh

Không

Đức Quang, ĐT,  HT

 

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

 

SC

Anh A2

Giáo viên MN

 Trường  MN

Đức Thuận

28/12/2008

-

-

 

12

Võ Đăng Hoan

31/8/1987

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Lạng

Đức Thọ

Nam Hồng  -HL-HT

12/12

ĐH

-

-

Anh A

CC

ĐC-XD

UBND

Phường Đức Thuận

28/8/2013

-

-

 

13

Hà Thị Thương Hoài

24/03/1988

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Sơn Thịnh, HS-,HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

Đại học

-

TC

Anh A

ĐUV- Bí thư ĐTN Phường

Đoàn TN

Phường Đức Thuận

7/11/2012

-

XXI

 

14

Trần Thị Thu Hoài

16/10/1989

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Đức châu- ĐT-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

-

-

-

Làm ruộng

TDP

Đồng Thuận

Đức Thuận

-

-

-

 

15

Đào Đức Hợi

07/4/1959

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

7/10

-

-

SC

-

Chi hội trưởng CCB

TDP

Thuận Tiến

Đức Thuận

19/12/1986

 

 

 

16

Phan Thanh Hùng

7/12/1994

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

Cao đẳng

 

-

-

BTCĐ Thuận An

TDP

 Thuận An

Đức Thuận

7/11/2020

-

-

 

17

Phan Thị Lành

20/11/1989

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

 

SC

Anh A2

Giáo viên MN

Trường MN

Đức Thuận

25/01/2014

-

-

 

18

Nguyễn Thị Loan

04/02/1978

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

T         TC

 

-

-

Kế toán HTX

HTX dịch vụ Vân Thủy

21/9/2008

-

XXI

 

19

Phan Thị Nhu

17/7/1970

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

TC

 

-

-

Chi hội T Chi Hội PN

TDP

Ngọc Sơn

Đức Thuận

-

-

-

 

20

Kiều Thị Ngàn

16/12/1989

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Trung Lương HL-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

-

-

-

-

Làm ruộng

TDP

 Đồng Thuận

Đức Thuận

-

-

-

 

21

Hồ Thị Ngọc

16/6/1984

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

9/12

-

-

-

-

Chi hội T Chi Hội PN

TDP

Thuận Minh

Đức Thuận

-

-

 

 

22

Phan Thanh Ngụ

10/8/1960

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

7/10

-

-

-

-

Chi hội T Chi Hội CCB

TDP

Ngọc Sơn

Đức Thuận

07/01/1983

-

-

 

23

Phan Hữu Phước

17/3/1971

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

PCT HĐND

HĐND

Phường Đức Thuận

7/11/2000

-

XXI

 

24

Nguyễn Thị Kim Phúc

23/01/1986

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Yên Hồ Đức thọ HT

 

Đức thuận -HL-HT

12/12

TC

-

-

Anh B1

Hộ sinh

Tram y tể Phường Đức Thuận

-

-

-

 

25

Phan Văn Quảng

10/9/1965

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận,HL, HT

Đức thuận -HL-HT

10/10

ĐH

-

TC

-

BT Đảng ủy; CT HĐND

Đảng uỷ

Phường Đức Thuận

03/02/1988

-

 XXI

 

26

Trần Văn Quyết

30/01/1987

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

SC

-

Đảng Ủy viên; BT chi bộ

TDP

 Thuận Minh

Đức Thuận

15/6/2014

-

-

 

27

Phan Tiến Sỹ

28/5/1972

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Quang Vĩnh ĐT-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

-

-

-

-

Lao động tự do

TDP

Thuận Hồng

Đức Thuận

03/02/2021

-

-

 

28

Bùi Đức Tâm

12/6/1990

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

-

Anh A

CC

ĐC-XD

UBND

Phường Đức Thuận

19/9/2015

-

-

 

29

Lê Hồng Thành

15/10/1969

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

CC

Anh A

CT UBND

UBND

Phường Đức Thuận

14/12/1996

-

XXI

 

30

Nguyễn Thị Ngọc Thu

15/8/1989

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

Thạc Sỹ

TC

Anh B1

CC

KTNS

UBND

Phường Đức Thuận

28/8/2013

-

-

 

31

Cao Văn Thưởng

27/12/1970

Nam

Việt nam

Kinh

thiên chúa giáo

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

9/12

-

-

-

-

Làm ruộng

TDP

Thuận An

Đức Thuận

-

-

-

 

32

Phan tất Tố

05/5/1974

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

 

TC

Anh B1

Bác sỹ

Tram y tể Phường Đức Thuận

28/02/2004

-

XXI

 

33

Bùi Xuân Tiến

20/02/1969

Nam

Việt nam

kinh

không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

UVBTV CT UBMTTQ

     MTTQ

Phường Đức Thuận

20/12/1993

-

-

 

34

Nguyễn Xuân Tiến

30/12/1961

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

9/10

-

-

SC

-

Phó BT CB,  TT TDP

 

TDP

Thuận Tiến

Đức Thuận

16/11/1990

-

XXI

 

35

Phan Công  Trung

02/8/1980

Nam

Việt nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

Thạc Sỹ

TC

Anh B1

CC

VP

UBND

Phường Đức Thuận

01/7/2005

-

XXI

 

36

Trần Thị Thúy Vân

21/11/1991

Nữ

Việt nam

Kinh

Không

Xuân Lam,NX, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

-

-

Cấp ủy viên

TDP

Thuận Minh

Đức Thuận

22/4/2013

-

-

 

Danh sách ứng cử HĐND Phường khoá XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026 là:  36 người

Số đại biểu HĐND Phường được bầu là: 21 người

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 324.793
  Online: 20