Cách tính: diện tích đất x giá đất x hệ số bám đường x thuế suất

 

Giá đất: theo QĐ 61/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 Về việc  ban hành bảng giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

 

Hệ số bám đường: Bám 1 đường hệ số 1,0 ; bám 2 đường, đường thứ 2 nhỏ hơn 3m hệ số 1,1; đường thứ 2 lớn hơn 3m hệ số 1,2

          Diện tích đất tính thuế:

           Diện tích đất tính thuế là diện tích đất phi nông nghiệp: Đất ở, bao gồm cả trường hợp đất ở sử dụng vào mục đích kinh doanh.

Về thuế suất: Quy định từng loại đất có mức thuế suất khác nhau; riêng đất ở được xác định theo biểu thuế luỹ tiến (3 bậc). Cụ thể:

- Đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh được xác định theo biểu thuế luỹ tiến từng phần:

+ Bậc 1: Diện tích trong hạn mức, thuế suất là 0,03%

+ Bậc 2: Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức, thuế suất là 0,07%

+ Bậc 3: Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức, thuế suất là 0,15%

- Ví dụ: gia đình có tổng diện tích 700 m2; bám 1 mặt đường là đường bê tông hoặc nhựa 6m trong đó đất ở 600 m2, đất vườn 100m2: diện tích tính thuế là 600 m2 và giá đất 1.000.000 đồng/m2 , bám 1 mặt đường hệ số 1.0, tính cụ thể:

+ Diện tích trong hạn mức 180 m2: 180 x 1.000.000 x 1.0 x 0,03% = 54.000 đồng

+ Phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức: 360 x 1.000.000 x 1.0 x 0,07% = 252.000 đồng

+ Phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức: 60 x 1.000.000 x 1.0 x 0,15% = 90.000.000 đồng.

Tổng tiền: 54.000 + 252.000+ 90.000 = 396.000đồng

 Về chính sách miễn, giảm thuế thuế SDĐPNN:

 Pháp lệnh thuế nhà, đất quy định

 Miễn thuế đối với gia đình thương binh loại l/4, loại 2/4, gia đình liệt sĩ được hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước ;

 Giảm thuế 50% đối với thương binh hạng 3/4, hạng 4/4, người hưởng chính sách như thương binh hạng 3/4, 4/4; bệnh binh hạng 2/3, 3/3; con của liệt sĩ không được hưởng trợ cấp hàng tháng và một số đối tượng khác.

 Chỉ được miễn, giảm trong hạn mức đất ở (180m2), còn ngoài hạn mức đất ở thì phải nộp thuế; (Hạn mức đất ở là 180 m2)

Những hộ gia đình còn sai sót, thì pô tô bìa Đất, căn cước công dân và đến tại địa điểm thu thuế để chỉnh sửa./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 303.603
  Online: 24