Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2023, về phát triển Đoàn viên và thiết thực lập thành tích chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931- 26/03/2023). BCH Đoàn phường Đức Thuận đã tổ chức lớp Bồi dưỡng cảm tình Đoàn cho 79 thanh niên ưu tú.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng cảm tình Đoàn năm 2023

        Bồi dưỡng cảm tình Đoàn để kết nạp đoàn viên mới là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đoàn. Tổ chức Đoàn muốn vững mạnh, phát triển cả về số lượng và chất lượng để đáp ứng những yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn cách mạng thì cần phải coi trọng công tác phát triển đoàn viên mới, để bổ sung lực lượng và sức chiến đấu cho Đoàn. Để được xem xét học lớp cảm tình Đoàn lần này, các bạn thanh niên phải đáp ứng được các nhu cầu về học lực và điểm rèn luyện theo đúng quy định.