Vừa qua, gắn với Lễ chào cờ đầu tháng 9, phường Đức Thuận đã tổ chức phát động cuộc thi  trắc nghiệm trực tuyến“Tìm hiểu Cải cách hành chính và chuyển đổi số phường Đức Thuận” năm 2023.

Đồng chí Bùi Thị Doan - Phó BTC cuộc thi phát động cuộc thi “Tìm hiểu cải cách hành chính và chuyển đổi số phường Đức Thuận năm 2023” tại UBND phường

          Để cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "Tìm hiểu Cải cách hành chính và Chuyển đổi số phường Đức Thuận năm 2023” đạt hiệu quả cao nhất, tại buổi lễ lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh: Công tác cải cách hành chính (CCHC) vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  Trong những tháng đầu năm 2023, Đảng bộ, chính quyền phường Đức Thuận đã tích cực triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của công tác CCHC, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại để phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, UBND phường luôn khuyến khích, biểu dương những cách làm hay, mới mẻ để triển khai nhiệm vụ CCHC tại địa phương.

         Cuộc thi "Tìm hiểu CCHC và Chuyển đổi số" bằng hình thức trực tuyến nhằm phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân trong phường về ý nghĩa, tầm quan trọng và các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030; qua đó phát huy tính năng động, sáng tạo của cán bộ, công chức trong việc tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; tuyên truyền đến Nhân dân trong thị đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác CCHC để người dân biết và giám sát việc thực hiện của các cơ quan hành chính Nhà nước, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Cuộc thi được đăng tải trên trang thông tin điện tử phường Đức Thuận

          Thông qua Hội thi, mỗi cán bộ, nhân dân phải thực sự phát huy tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện công tác CCHC và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao, xây dựng cơ quan ngày càng vững mạnh, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và dịch vụ hành chính công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Đ/c Lê Hồng Thành, Chủ tịch UBND phường, Trưởng ban tổ chức Cuộc thi yêu cầu các cơ quan, đơn vị phổ biến tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp

Nhân dân tham gia hưởng ứng cuộc thi

            Sau lễ phát động các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố bằng các hình thức phù hợp để có giải pháp tích cực triển khai và tham gia Hội thi đạt kết quả tốt; vận động toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh sinh viên và người lao động hưởng ứng tham gia đầy đủ, tạo nên đợt sinh hoạt sâu rộng, bổ ích, quyết tâm đẩy mạnh công tác CCHC và chuyển đổi số trên địa bàn phường Đức Thuận./.

 

Theo thể lệ cuộc thi “Tìm hiểu Cải cách hành chính và chuyển đổi số phường Đức Thuận năm 2023” thì đối tượng thi bao gồm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, giáo viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường (từ 15 tuổi trở lên).

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến trên hệ thống, tại địa chỉ: https://myaloha.vn và được liên kết trên Trang thông tin điện tử phường. Mỗi bài thi có 10 câu hỏi trắc nghiệm và 01 câu hỏi dự đoán số lượt người tham gia.

Nội dung thi gồm: Các chủ trương, chính sách và nội dung liên quan đến cải cách hành chính gồm: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; tìm hiểu một số nội dung liên quan đến Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06).

Thời gian thi bắt đầu vào thi từ 8h00’ ngày 08/9/2023 đến 23h00 ngày 28/9/2023. Thời gian công bố kết quả cuộc thi: Trước ngày 30/9/2023.

Thời gian trao giải cuộc thi: Dự kiến trước ngày 03/10/2023.

Cơ cấu giải thưởng:

- Các giải cá nhân:

+ 01 giải Nhất: 500.000 đồng, kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

+ 01giải Nhì: 400.000 đồng/giải kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

+ 01giải Ba: 300.000 đồng/giải, kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức;

+ 5 giải Khuyến khích: 200.000 đồng/giải, kèm theo Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.

 Khen thưởng cho các tập thể: Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn, khen thưởng, trao giấy khen, kèm theo mức tiền thưởng 1.000.000 đồng cho 2 tập thể đạt thành tích cao nhất trong triển khai, phát động tham gia cuộc thi dựa trên các tiêu chí như: Đơn vị có số lượng người tham gia cuộc thi đông nhất, số người tham gia cuộc thi có đáp án đúng nhiều nhất, có thời gian trung bình thực hiện các bài thi nhanh nhất.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 303.589
  Online: 17