Chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc khóa XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026. Thực hiện Kế hoạch của Uỷ ban bầu cử phường Đức Thuận, sáng ngày 7/5/2021, Đoàn thanh niên phối hợp với Tiểu ban tuyên truyền bầu cử phường tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe gắn máy đến tận từng ngõ phố trong khu dân cư.

Đoàn thanh niên tổ chức tuyên truyền lưu động bằng xe gắn máy

Cùng với các địa phương trong thị xã Hồng Lĩnh, thời điểm này, bên cạnh việc chuẩn bị tốt các bước, phường Đức Thuận đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức tới mọi tầng lớp nhân dân, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân. Bằng việc thu âm các bài tuyên truyền về bầu cử vào thiết bị loa kéo di động chở trên xe gắn máy nhằm đa dạng hoá hình thức tuyên truyền, các đồng chí trong đoàn đã đi đến tận từng ngõ ngách trong khu dân cư trên địa bàn Phường đảm bảo nhà nào cũng được biết đến sự kiện bầu cử sắp tới, cũng như các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử.

Ủy ban bầu cử phường Đức Thuận cũng đã chỉ đạo Tiểu ban tuyên truyền tăng cường thời lượng tuyên truyền Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp trên hệ thống Đài truyền thanh, cập nhật thường xuyên trên hệ thống Trang thông tin điện tử phường. Cùng đó Đoàn thanh niên và tiểu ban tuyên truyền tiếp tục tổ chức nhiều lượt tuyên truyền lưu động bằng xe máy về các ngõ ngách của khu dân cư cho đến ngày bầu cử.

....vào tận các ngõ ngách khu dân cư

Thông qua hoạt động nhằm tuyên truyền về mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; nâng cao nhận thức cho Cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bầu cử; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận trong toàn xã hội, bảo đảm thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kì 2021-2026!

                                                                                                                                                             Nguyễn Loan

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 324.748
  Online: 16