Thực hiện chương trình hoạt động của Hội nông dân các cấp và hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Chiều ngày 29/3/2023, Hội nông dân thị xã đã phối hợp với Hội nông dân phường Đức Thuận tổ chức giải ngân 50 triệu đồng quỹ hỗ trợ nông dân cho  hộ ông Bùi Xuân Lợi, TDP Thuận Tiến, thời hạn vay 24 tháng, thực hiện xây dựng mô hình chăn nuôi, nuôi trồng kết hợp để phát triển kinh tế.

          Đây là nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Hội nông dân thị xã Hồng Lĩnh, do Hội nông dân thị xã huy động đóng góp từ các hội viên nông dân trong toàn thị xã, nhằm giúp các hộ hội viên nông dân có điều kiện đầu tư sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo nguồn thu nhập cho hội viên nông dân.

          Nhân dịp này, lãnh đạo Hội nông dân thị xã và lãnh đạo phường Đức Thuận yêu cầu hộ ông Bùi Xuân Lợi được hỗ trợ vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích và hiệu quả; trả gốc và phí đúng kỳ hạn, tham gia đóng góp xây dựng Quỹ; tích cực hỗ trợ hội viên nông dân xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao quy mô sản xuất và sản xuất hàng hóa; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, tích cực tham gia xây dựng địa phương và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội Nông dân trong tình hình mới./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 303.576
  Online: 6