THÔNG BÁO

Về việc  kê khai làm giấy chứng nhận QSD đất ở và công nhận lại diện

tích đất ở có nguồn gốc sử dụng ổn định trước 18/12/1980

              

Thực hiện kế hoạch của UBND thị xã Hồng Lĩnh và UBND phường về việc tập trung hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận QSD đất ở và công nhận lại diện tích đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980, TDP thông báo cho các hộ gia đình thuộc 1 trong 2 trường hợp sau đây thì về tại tổ trưởng TDP để kê khai:

+ Thứ nhất: Đã và đang sử dụng đất làm nhà ở ổn định từ trước ngày 15/10/1993 nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất.

 + Thứ hai: Đã và đang sử dụng đất làm nhà ở có nguồn gốc được cấp hoặc nhận tặng cho, nhận thừa kế và sử dụng ổn định từ trước ngày 18/12/1980 đến nay đã có giấy chứng nhận QSD đất nhưng chưa chuyển được diện tích đất vườn sang đất ở hoàn toàn .

Thời gian kê khai trước ngày 10/3/2023, nếu sau thời gian nói trên hộ gia đình không thực hiện kê khai để thiệt thòi quyền lợi thì các hộ gia đình phải chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 324.749
  Online: 11