CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                  

Đức Thuận, ngày 25 tháng 5 năm 2021

DANH SÁCH
21 NGƯỜI TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND PHƯỜNG ĐỨC THUẬN, NHIỆM KỲ 2021-2026

STT

 

Họ
và tên
(2)

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Dân tộc

Tôn giáo

Quê quán

Nơi ở hiện nay(3)

Trình độ

Nghề nghiệp, chức vụ(4)

Nơi công tác

 

Giáo dục phổ thông

Chuyên môn, nghiệp vụ

Học hàm, học vị

Lý luận chính trị

Ngoại ngữ

1

Phan Tất Cương

22/11/1977

Nam

kinh

không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

Phó BT Đảng ủy

Đảng uỷ Phường Đức Thuận

2

Nguyễn  Kim Danh

08/6/1953

Nam

kinh

thiên chúa giáo

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

7/10

-

-

-

-

Làm ruộng

TDP

 Thuận An

Đức Thuận

3

 Bùi Thị Doan

03/01/1981

Nữ

kinh

không

Đức thuận –HL-HT

Đức thuận –HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

CT Hội PN

Hội PH

Phường Đức Thuận

4

 

Đường Anh Dũng

10/02/1984

Nam

kinh

không

Thường nga  -CL-HT

 Bắc Hồng -HL-HT

12/12

ĐH

-

 

Anh B1

Thiếu tá Trưởng CA phường

CA

phường ĐT

5

 

Đặng Đức Dương

02/9/1963

Nam

kinh

không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

10/10

TC

-

TC

-

CT Hội ND

Hội ND

Phường Đức Thuận

6

Nguyễn Trọng Đạt

20/10/1959

Nam

Kinh

Không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

10/10

ĐH

-

TC

-

Hưu trí

TDP

Thuận An

Đức Thuận

7

Trần Minh Định

20/11/1982

Nam

kinh

không

Đức thuận -HL-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

UVBTV Phó CT UBND

UBND

Phường Đức Thuận

8

Hà Thị Thương Hoài

24/03/1988

Nữ

Kinh

Không

Sơn Thịnh, HS-,HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

Đại học

-

TC

Anh A

ĐUV- Bí thư ĐTN Phường

Đoàn TN

Phường Đức Thuận

9

Trần Thị Thu Hoài

16/10/1989

Nữ

Kinh

Không

Đức châu- ĐT-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

-

-

-

Làm ruộng

TDP

Đồng Thuận

Đức Thuận

10

Phan Thị Lành

20/11/1989

Nữ

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

 

SC

Anh A2

Giáo viên MN

Trường MN

Đức Thuận

11

Nguyễn Thị Loan

04/02/1978

Nữ

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

T         TC

 

-

-

Kế toán HTX

HTX dịch vụ Vân Thủy

12

Phan Thị Nhu

17/7/1970

Nữ

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

TC

 

-

-

Chi hội T Chi Hội PN

TDP

Ngọc Sơn

Đức Thuận

13

Phan Hữu Phước

17/3/1971

Nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

PCT HĐND

HĐND

Phường Đức Thuận

14

Phan Văn Quảng

10/9/1965

Nam

Kinh

Không

Đức Thuận,HL, HT

Đức thuận -HL-HT

10/10

ĐH

-

TC

-

BT Đảng ủy; CT HĐND

Đảng uỷ

Phường Đức Thuận

15

Trần Văn Quyết

30/01/1987

Nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

SC

-

Đảng Ủy viên; BT chi bộ

TDP

 Thuận Minh

Đức Thuận

16

Phan Tiến Sỹ

28/5/1972

Nam

Kinh

Không

Quang Vĩnh ĐT-HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

-

-

-

-

Lao động tự do

TDP

Thuận Hồng

Đức Thuận

17

Lê Hồng Thành

15/10/1969

Nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

CC

Anh A

CT UBND

UBND

Phường Đức Thuận

18

Nguyễn Thị Ngọc Thu

15/8/1989

Nữ

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

Thạc Sỹ

TC

Anh B1

CC

KTNS

UBND

Phường Đức Thuận

19

Phan Tất Tố

05/5/1974

Nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

 

TC

Anh B1

Bác sỹ

Tram y tể Phường Đức Thuận

20

Bùi Xuân Tiến

20/02/1969

Nam

kinh

không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

12/12

ĐH

-

TC

Anh A

UVBTV CT UBMTTQ

     MTTQ

Phường Đức Thuận

21

Nguyễn Xuân Tiến

30/12/1961

Nam

Kinh

Không

Đức Thuận, HL, HT

Đức thuận -HL-HT

9/10

-

-

SC

-

Phó BT CB,  TT TDP

 

TDP

Thuận Tiến

Đức Thuận

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 324.745
  Online: 14