HĐND thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã bầu ông Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã; ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, tái cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, HĐND thị xã đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND TX Hồng Lĩnh khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, TX Hồng Lĩnh có 24.275 cử tri đi bầu cử, đạt tỷ lệ 99,96%.

Cử tri đã bầu ra 2 vị đại biểu Quốc hội, 3 vị đại biểu HĐND tỉnh, 30 vị đại biểu HĐND thị xã và 130 vị đại biểu HĐND phường, xã, là những người tiêu biểu, ưu tú, đại diện cho Nhân dân thị xã.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐND TX Hồng Lĩnh khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND TX khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặc dù diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 trên cả nước vẫn có những diễn biến phức tạp nhưng cuộc bầu cử đã bảo đảm số lượng, cơ cấu, thành phần, đúng pháp luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

 

 

Đây là thắng lợi to lớn, tiếp tục khẳng định đường lối đúng đắn trong việc thực thi quyền làm chủ của Nhân dân, thể hiện rõ ý thức, trách nhiệm công dân, trình độ dân trí, sự gắn bó và niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước ta.

 

 

 

Tại kỳ họp, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết, thẳng thắn, HĐND thị xã đã lần lượt bầu các chức danh chủ chốt của HĐND thị xã, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; trưởng, phó các ban của HĐND thị xã; bầu các chức danh thuộc UBND thị xã gồm: Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND thị xã, Ủy viên UBND thị xã, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu Hội thẩm Nhân dân của Toà án Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Hồng Lĩnh Đặng Thanh Hải phát biểu nhận nhiệm vụ

 

Ông Đặng Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Hồng Lĩnh đã được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã khóa VII; ông Nguyễn Quang Vinh - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã khóa VI tái cử chức danh Phó Chủ tịch HĐND TX Hồng Lĩnh khóa VII.

Kỳ họp tiếp tục bầu ông Nguyễn Huy Hùng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã khóa VI tái cử chức danh Chủ tịch UBND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Văn Kỳ và đại điện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh tặng hoa chúc mừng Thường trực HĐND, các trưởng, phó ban HĐND thị xã khóa VII.

Các ông Đinh Văn Hồng - Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa VI và ông Tôn Quang Ngọc - Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa VI tái cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

HĐND thị xã cũng bầu 14 ông, bà vào Ủy viên UBND thị xã khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND thị xã đã bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 với 15 người là đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể do Ủy ban MTTQ thị xã giới thiệu.

Kỳ họp thứ nhất HĐND TX Hồng Lĩnh cũng đã thông qua nội quy kỳ họp HĐND thị xã khóa VII và kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021. Trong ảnh: Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết bầu các chức vụ lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy viên UBND thị xã; Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Văn bản mới ban hành
  PHÁT THANH P. ĐỨC THUẬN
  Bản đồ phường Đức Thuận
   Liên kết website
  Thống kê: 324.809
  Online: 21